"ต้นไทร" เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน
เหตุผลที่ต้นไทรเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน เพราะ
     1. เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น พักพิง กับสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์
     2. เป็นต้นไม้ที่มีชีวิตยืนยาว ถาวร มั่นคง แข็งแกร่ง
     3. เมล็ดเป็นอาหารกับสัตว์ ให้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
     4. เขียว สดใส ตลอดทั้งปี
     5. กิ่ง ก้าน เหนียว ไม่หักเปราะง่าย บ่งบอกถึงความมานะ อดทน ต่อทุกสภาวะในแต่ละวันของชีวิตคน