ธง และสีประจำโรงเรียน
ธงโรงเรียน : เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนบน : เป็นสีแดง ส่วนล่าง : เป็นสีขาว
ธงโรงเรียน : มีตราโล่ของโรงเรียนและตัวหนังสือภาษาอังกฤษใต้โล่ ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

สีประจำโรงเรียน : สีแดง - ขาว
สีแดง : หมายถึงความเสียสละ ความเข้มแข็ง ความอดทน
สีขาว : หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ