ความหมายอัสสัมชัญ

       ชื่อ "อัสสัมชัญ" ใช้กันตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2453 ซึ่งคำๆนี้ ให้เสียงเป็นคำไทยและคล้ายกับ ภาษาอังกฤษว่า Assumption เพราะคำว่า อัสสัมชัญ ได้แก่ศัพท์บาลีมคธว่า "อัสสัม" แผลงเป็นไทยว่า อาศรม ซึ่งหมายความว่า กุฏิที่ถือศีลกินพรต ส่วนคำว่า "ชัญ" ก็จะแยกตามศัพท์เดิม ได้แก่ ธาตุศัพท์ "ช" ซึ่งแปลว่า เกิด และ "ญ" ซึ่งแปลว่า ญาณความรู้ รวมความได้ว่า ชัญ คือที่สำหรับเกิดญาณความรู้ ครั้น รวมสองศัพท์มาเป็นศัพท์เดียวกันเข้าแล้วก็แปลได้ว่า อัสสัมชัญ คือ สถานแห่งความรู้นั่นเอง