MOU พิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2565 MOU พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายวิชาการได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้องภาพยนตร์ อาคาร 15 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีคณาจารย์เเละหัวหน้าสาขาวิชาจากทางวิทยาลัยนิเทศศาสตร์เข้าร่วมในพิธี ภายหลังพิธีการคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ ได้นำทีมงานฝ่ายวิชาการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และสตูดิโอต่างๆ ซึ่งทางวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเพื่อประโยชน์ในการเเลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางด้านนิเทศศาสตร์กับนักเรียนแผนการเรียน Digital Arts และนักเรียนที่สนใจ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์
 MOU พิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน

วันที่ 19 กันยายน 2563

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีรวมถึงโรงเรียนจากทั่วประเทศอีก 36 โรงเรียน

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

 

ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เพื่อพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของนักเรียน รวมถึงเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ACT AI Lab เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมี ดร.ศุภชัย  ศรีหล้า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  นายภูมิสวรรค์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  คุณรัชดา  ธนาดิเรก  รองโฆษกรัฐบาล  ดร.จุลเทพ  ขจรไชยกูล  ผู้อำนวยการเอ็มเทค  ดร.กฤษดา  ประภากร  รองผู้อำนวยการเอ็มเทค  นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นายศรเทพ  วรรณรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  นางสาวรุจิรา  อารินทร์  ผู้อำนวยการเขตบางแค  นายส่องแสง  ปทะวานิช  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี

 

MOU พัฒนานักแบดมินตันสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

 

ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ณ ห้องมงฟอร์ตหอประชุมหลุยส์ มารีฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดให้ได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านกีฬาและการเรียนควบคู่กัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงทั้งสองสถาบัน

 

โดยในงานมี ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และ “แม่ปุก” กมลา ทองกร ประธานโรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอด , “โค้ชเป้” ภัทพล เงินศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอด , “เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ 5 ของโลก , “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ 29 ของโลก และ “จิว” พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ 28 ของโลก เข้าร่วมในพิธีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างทีม VIP อัสสัมชัญธนบุรี กับ ทีม VIP บ้านทองหยอด

 

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121