5 เทคนิค อ่านหนังสือก่อนสอบยังไง ให้สอบได้คะแนนปัง ๆ


บรรยากาศการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 18 - 26 สิงหาคม บริเวณ ชั้น 2 Elementary


บรรยากาศภายในศูนย์
ACT Learning Space
ระหว่าง วันที่ 13-17 มิถุนายน


ประมวลภาพวิดีโอ บรรยากาศใน
การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน
ภายในศูนย์
ACT Learning Space STEM Center


วิดีโอบรรยากาศในการเรียนการสอน
ภายในศูนย์ ACT Learning Space
ในช่วง Summer Course


วิธีการใช้งาน Active Promethean


วิธีการใช้งาน Active board


Opening Zone


Meeting Room


Maker Space


Inspire Lab


Innovation


Grouping Zone


Grouping zone ชั้น2


Global Connect


Creativity Corner ชั้น 3


Private Zone


Reading Bar


Creativity Corner ชั้น2


Meeting Corner ชั้น2


Relaxing circle ชั้น2


Relaxing zone ชั้น3


Yellow playing zone ชั้น2


เก้าอี้แขวน ชั้น2


Personal capsule