...

กิจกรรมพักกลางวันและจัดการเรียนการสอน
4 - 12 ก.ค. 2565

...

บรรยากาศวัน Open House ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

...

กิจกรรมการเรียนรู้ VR เรื่องไดโนเสาร์

...

กิจกรรมพักกลางวันและจัดการเรียนการสอน
20 - 24 มิ.ย. 2565

...

กิจกรรมพักกลางวันและจัดการเรียนการสอน
13 - 17 มิ.ย. 2565

...

กิจกรรมค่าย ACT STEM Day Camp
ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8

...

กิจกรรมค่าย ACT STEM Day Camp
ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

...

กิจกรรมค่าย ACT STEM Day Camp
ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/8

...

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

...

กิจกรรมช่วงพักกลางวัน

...

กิจกรรมการใช้พื้นที่สำหรับสอนออนไลน์