ประกาศจากทางศูนย์ ACT Learning Space...

การเยี่ยมชมศูนย์ ACT Learning Space
ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

...

บรรยากาศกิจกรรมวันเสาร์สร้างสรรค์

...

กิจกรรมการจัดเรียนการสอน

...

กิจกรรมพักกลางวันและจัดการเรียนการสอน
4 - 12 ก.ค. 2565

...

บรรยากาศวัน Open House ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

...

กิจกรรมการเรียนรู้ VR เรื่องไดโนเสาร์

...

กิจกรรมพักกลางวันและจัดการเรียนการสอน
20 - 24 มิ.ย. 2565

...

กิจกรรมพักกลางวันและจัดการเรียนการสอน
13 - 17 มิ.ย. 25655 เทคนิค อ่านหนังสือก่อนสอบยังไง ให้สอบได้คะแนนปัง ๆ


บรรยากาศการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 18 - 26 สิงหาคม บริเวณ ชั้น 2 Elementary


ที่มาของขวันวิทยาศาสตร์ไทย


เรื่องราวเกี่ยวกับวันแม่ 12 สิงหาคม 2565


เกร็ดความรู้วันภาษาไทยแห่งชาติ


วิดีโอบรรยากาศกิจกรรมและ
การจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์
ACT Learning Space


บรรยากาศภายในศูนย์
ACT Learning Space
ระหว่าง วันที่ 13-17 มิถุนายน


ประมวลภาพวิดีโอ บรรยากาศใน
การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน
ภายในศูนย์
ACT Learning Space STEM Center