ทำเนียบคนเก่งด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560
OUTSTANDING STUDENT

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

 2562  2560 - 2556  2561  2555 - 2550
 ทำเนียบคนเก่งด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559
ทำเนียบคนเก่งด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558
ทำเนียบคนเก่งด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557
ทำเนียบคนเก่งด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2556
http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121