ทำเนียบคนเก่งด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2555
OUTSTANDING STUDENT

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

SPORT  2562  2560 - 2556  2561  2555 - 2550

 

ทำเนียบคนเก่งด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา  2554

ทำเนียบคนเก่งด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา  2550-2553

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121