ทำเนียบคนเก่งด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา  2561

OUTSTANDING STUDENT

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

 2562  2560 - 2556  2561
http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121