OUTSTANDING STUDENT

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

 2560 - 2556
 2561-2565

ทำเนียบคนเก่ง ปีการศึกษา 2565

ทำเนียบคนเก่ง ปีการศึกษา 2563

ทำเนียบคนเก่ง ปีการศึกษา 2562

ทำเนียบคนเก่ง ปีการศึกษา 2561

ทำเนียบคนเก่งด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา  2560

ทำเนียบคนเก่งด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา  2559

ทำเนียบคนเก่งด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา  2558

ทำเนียบคนเก่งด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา  2557

ทำเนียบคนเก่งด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา  2556

ทำเนียบคนเก่งด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา  2555

ทำเนียบคนเก่งด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา  2554

ทำเนียบคนเก่งด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา  2553

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121