โรงเรียนประถมอู๋ถง สาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

 

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประถมอู๋ถง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษา จำนวน 21 คน มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรมและศึกษา พร้อมร่วมกันลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

 

 

สถาบันปัญญาภิวัฒน์

 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ งานหลักสูตร และการพัฒนานักเรียน ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121