ทำเนียบคนเก่งด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2548-2554
ทำเนียบคนเก่งด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554
OUTSTANDING STUDENT

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

ACADEMIC
O-NET

 

ทำเนียบคนเก่งด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553

 

ทำเนียบคนเก่งด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา  2552

   2554-2548

   2559-2555

Click

Click

   2559-2555

Click

   2562-2560

Click

   2561-2560

Click

   2562

Click

   2563

Click

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121