พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล  เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

 

ACTBEST STUDENTS OF THE YEAR
OUTSTANDING STUDENT

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

  2552-2555

  2556-2559

  2560-2562

นักเรียนดีเด่นที่ได้รับเสื้อสามารถสีเทา

นักเรียนดีเด่นที่ได้รับเสื้อสามารถสีกรมท่า

 พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2560 รับโล่จากภราดาศิริชัย ฟอนซีกา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561  เสื้อสามารถระดับที่ 2 (สีเทา)
 เสื้อสามารถระดับที่ 1 (น้ำเงิน)
http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121