พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และ

 ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน

ACTBEST STUDENTS OF THE YEAR
OUTSTANDING STUDENT

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

  2552-2564

 

พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสุธรรม โตทับเที่ยง อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

 

 

พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล  เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

 

นักเรียนดีเด่นที่ได้รับเสื้อสามารถสีเทา

 พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2560 รับโล่จากภราดาศิริชัย ฟอนซีกา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
 เสื้อสามารถระดับที่ 2 (สีเทา)
 เสื้อสามารถระดับที่ 1 (น้ำเงิน)
 พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2559 โดยมีคุณเทวัญ ลิปตพัลลภ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  เสื้อสามารถระดับที่ 3 (สีแดง)
 เสื้อสามารถระดับที่ 2 (สีเทา)
 เสื้อสามารถระดับที่ 2 (สีเทา)
 พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 โดยคุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานสโมสรฟุตบอลอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
 เสื้อสามารถระดับที่ 3 (สีแดง)
 เสื้อสามารถระดับที่ 2 (สีเทา)
เสื้อสามารถระดับที่ 1 (สีกรมท่า)
 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  เสื้อสามารถระดับที่ 2 (สีเทา)
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2555 โดยได้รับเกียรติจาก พลโท ศาสตราจารย์คลินิก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  เสื้อสามารถสูงสุด ระดับ 3
 เสื้อสามารถ ระดับ 2
 เสื้อสามารถ ระดับ 1
 พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2554 โดยคุณณรงค์วิทย์ อุ่นแสงจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  เสื้อสามารถ ระดับ 2
 เสื้อสามารถ ระดับ 1
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น และเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เดโช จักราพานิชกุล เป็นประธานในพิธี วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
 เสื้อสามารถ ระดับ 1
 นักเรียนดีเด่นที่ได้รับเสื้อสาพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552 โดยพลเรือเอกกำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  นักเรียนที่ได้รับเสื้อสามารถระดับ 1
http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121