นักเรียนดีเด่นที่ได้รับเสื้อสามารถโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

นักเรียนที่ได้รับเสื้อสามารถของโรงเรียนจะต้องมีเกียรติประวัติดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

ในระดับประเทศ จนนำมาซึ่งความสำเร็จหรือชัยชนะอันดับ 1 หรือได้รับการประกาศ ยกย่อง

หรือเชิดชูเกียรติที่สมควรได้รับรางวัล

รางวัลเกียรติคุณสูงสุดปีที่ 3 เสื้อสามารถสีแดงเข้ม

รางวัลเกียรติคุณสูงสุดปีที่ 2 เสื้อสามารถสีเทา

รางวัลเกียรติคุณสูงสุดปีที่ 1 เสื้อสามารถสีกรมท่า

ผู้มีเกียรติประวัติดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนระดับประเทศ

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121