นักเรียนดีเด่นที่ได้รับเสื้อสามารถ ปีการศึกษา 2558  เสื้อสามารถระดับที่ 3 (สีแดง)
 เสื้อสามารถระดับที่ 2 (สีเทา)
เสื้อสามารถระดับที่ 1 (สีกรมท่า)
http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121