นักเรียนดีเด่นที่ได้รับเสื้อสามารถ ปีการศึกษา 2552  นักเรียนที่ได้รับเสื้อสามารถระดับ 1
http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121