2560

 

2561

 

 

   2562

 

 ศึกษาดูงาน 2560

 

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมไทย-จีน และการศึกษาจาก

คณะบุคลากรโรงเรียนประถมถางหู เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

 

โรงเรียนประถมถางหู เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จาก Phoenix Publishing House  ประเทศฟิลิปปินส์

 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จาก Phoenix Publishing House  ประเทศฟิลิปปินส์

ศึกษาดูงานด้านจัดการศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

 

 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาดูงาน STEM Education

 

 

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้นำคณะครู เข้าศึกษาดูงาน

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM  Education เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

 

 

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับสถาบันขงจื่อ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

 

คณะผู้อำนวยการ และผู้บริหารจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เดินทางมาลงนาม

ความร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในการจัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีน

และให้การแนะแนวการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 อาคารรัตนบรรณาคาร

 

 

 

Welcome Distinguished Guests from the Republic of the Philippines

 

 

 

 

On the 15th of June, 2017, Assumption College Thonburi had the chance to welcome the Phoenix Publishing House from the Philippines. Tour for a group of 20 persons

 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และสำนักผู้อำนวยการ

 

 

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดย ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู

และกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ จำนวน 8 ท่าน เข้าศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และฝ่ายสำนักผู้อำนวยการโดยมี มิสวรนุช  รัตนจรัสโรจน์

หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้การต้อนรับ

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย โรงเรียนประถมซินตูอีจงสือเยี่ยน และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

 

คณะนักเรียนจากโรงเรียนประถมซินตูอีจงสือเยี่ยน เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครองให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ

 

 

Assumption College Thonburi invited several guests from

 Australia to sign a memorandum of understanding

 

 

On July 14th, 2017, Assumption College Thonburi invited several guests from Australia to sign a memorandum of understanding.  The delegation from Australia included guests from the Australian embassy, International Education Services, the Department for Education and Child Development of South Australia, and AusConnect. The event opened with a performance by ACT students demonstrating Thai culture through the traditional Lotus Dance and a welcoming speech by Brother Director, Dr.Verayuth Boonpram.  Throughout the ceremony our distinguished guests gave some wonderful speeches and overviews detailing all of the advantages of our developing partnership.  Through a morning of warm welcomes, we concluded by signing the memorandum that set our partnership into motion. We at ACT look forward to many years of successful friendship between our organizations to the betterment of our students.

 

 

คณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่นศึกษาดูงานนักกีฬาโครงการพิเศษ

 

 

โรงเรียนสตรีวิทยา

 

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับศูนย์กีฬาและนันทนาการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ให้การต้อนรับคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา รวมจำนวน 13 คน ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านกีฬา และสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์

 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้เกียรติกล่าวต้อนรับ  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

 

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

 

 

คณะผู้บริหารสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง

 

 

    คณะผู้บริหารสมาคมสถานศึกษา จังหวัดลำปาง  และคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  จำนวน 51 ท่าน  ศึกษาดูงานด้านวิชาการ  ด้านหลักสูตร การวัดและประเมินผล  ด้านกิจการนักเรียน  ศูนย์ดนตรี  ด้านกิจกรรมพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน STEM ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560  ระหว่างเวลา 13.30 - 13.00 น.  โดยมีคณะผู้บริหาร คุณครูแผนกธุรการ คุณครูฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ

 

 

วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ได้นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  STEM  Education   และศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆของทางโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

 

 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนคาทอลิก ประเทศฟิลิปปินส์

 

 

  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนคาทอลิกจากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 30 คน เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง และบุคลากรฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ

 

ACTStudy visit

ผู้บริหารสโมสรฟุตบอล Shimizu S-Pulse เยี่ยมชมงานนักกีฬาโครงกาวันที่ 25 มกราคม 2560 ผู้บริหารสโมสรฟุตบอล Shimizu S-Pulse จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมงานนักกีฬาโครงการพิเศษ โดยมี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปให้การต้อนรับ รพิเศษ

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121