ACTStudy visit

2560-2562

 

 

   2563

 

 ศึกษาดูงาน 2562

 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และศูนย์การเรียนรู้ฯ

 

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม และศูนย์การเรียนรู้ฯ  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมี มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่  มาสเตอร์ เขมพาสน์  จาดก้อน หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ฯ และ คณะกรรมการนักเรียนด้านการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เข้าให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการพลังงานไฟฟ้า  น้ำ อากาศ พื้นที่สีเขียว ขยะมูลฝอย และนวัตกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ภายในสถานศึกษา

 

 

คณะครูโรงเรียนวรรัตน์ศึกษาศึกษาดูงาน STEM

 

 

คณะครูโรงเรียนวรรัตน์ศึกษาเดินทางมาศึกษาดูงานการเรียนการสอน STEM ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะบุคลากรฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2

 

นักเรียนโรงเรียน Tanjong Katong Secondary School ประเทศสิงคโปร์

ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดลัอมและการลดภาวะโลกร้อนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

 

สืบเนื่องจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ได้รับรางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เมื่อปีการศึกษา 2558 จากโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียน Tanjong Katong Secondary School ประเทศสิงคโปร์  รวมจำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการ

แผนการเรียนการจัดการธุรกิจ และห้องเรียน STEM

 

 

ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร และคุณครูฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการแผนการเรียนการจัดการธุรกิจ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน STEM ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร

 

คณะอาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะอาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 120 คน เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้แก่ ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ศูนย์ดนตรีฯ ศูนย์กีฬา และการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STEM)

 

 

ต้อนรับคณะนักกีฬาฟุตบอลจากประเทศในอาเซียนและญี่ปุ่นศึกษาดูงาน

 

 

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ พาตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จากประเทศในอาเซียน 10 ประเทศและญี่ปุ่น พร้อมทีมงาน ทั้งสิ้น 35 คน เดินทางมาศึกษา-ดูงาน การเรียน-การสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตั้งแต่เวลา 9.00 – 13.00 น.  โดยมีคุณณรงค์วิทย์ อุ่นแสงจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการช้างเผือก และดร.จตุพร ประมลบาล หัวหน้าผู้ฝึกสอน บรรยายแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้กับผู้มาศึกษาดูงาน

 

 

พิธีลงนามทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมพิธีลงนามทางวิชาการระหว่างกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 29 ตุลาคม 2562

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพนำคณะผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียน Sovannaphumi ประเทศกัมพูชาเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

 

วันพฤหัสบดีที่  1 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยกรุงเทพนำคณะผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียน Sovannaphumi ประเทศกัมพูชา จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมชมห้องเรียน โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต นครปฐม ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม โดยมีนักศึกษาจากประเทศจีนและใต้หวันเข้ามา ศึกษาดูการเรียนการสอนภาษาจีน ฝ่ายวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

 

 

 

นักกีฬาและทีมแบดมินตันจากประเทศเดนมาร์ค เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับทางโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ต้อนรับนักกีฬาและทีมแบดมินตันจากประเทศเดนมาร์คที่เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนโครงการ "TALENT CAMP : Bangkok 2019" ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยมีภราดาพีรพงศ์  ดาราไทย อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กล่าวต้อนรับ

 

นักกีฬาและทีมแบดมินตันจากประเทศเดนมาร์ค โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง One Belt One Road เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับทางโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดงานต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 838 คน ที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ตามโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง One Belt One Road เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยมีพิธีต้อนรับ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ และ  ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก

 

โรงเรียนประถมอู๋ถง สาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประถมอู๋ถง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษา จำนวน 21 คน มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรมและศึกษา พร้อมร่วมกันลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

Rev.Bro.Pratap Reddy, The Assistant General ให้เกียรติเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

โอกาส Rev.Bro.Pratap Reddy, The Assistant General ให้เกียรติเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมีท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ชำนาญ. เหล่ารักผล และท่านอธิการ ภราดาพีรพงศ์. ดาราไทย ให้การต้อนรับและนำชมโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษา สปป. ลาว

 

ฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากกระทรวงศึกษา สปป. ลาว โดยได้รับเกียรติจากภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย  อธิการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ

 

คณะผู้บริหารจากประเทศฟิลิปปินส์ศึกษาหลักสูตร English Program

 

งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และ English Program ต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศฟิลิปปินส์ มาเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อศึกษาหลักสูตร แผนการเรียน และการจัดการของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา พีรพงศ์ ดาราไทย มากล่าวต้อนรับ

 

 

 ค คณะผู้บริหารจากประเทศฟิลิปปินส์ศึกษาหลักสูตร English Program 

งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ ต้อนรับนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนว่านต๋า สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ในโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน โดยสมาคมเสฉวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมว่านต๋า ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

 ศึกษาดูงาน 2561

 

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมโรงเรียน

 

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยมีคณะบุคลากรฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ

ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร

 

นักเรียนจากโรงเรียนประถมถางหู สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมโรงเรียน

 

นักเรียนจากโรงเรียนประถมถางหู สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 32 คน เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ โดยมีการจัดพิธีต้อนรับ ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

 

โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานสระว่ายน้ำ

 

กลุ่มงานพลศึกษาและการต่อสู้ปป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจฯ เข้าศึกษาดูงานระบบการรักษาสภาพน้ำ ในสระว่ายน้ำ โดย พ.ต.อ.วรายุทธ สุขวัฒน์

วันที่ 20 พ.ย.2561 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์'36 สังกัดฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

ต้อนรับภราดาโยเซฟ ยอห์น และภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย เยี่ยมชมโรงเรียน

 

คณะครูแผนก English Program ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับภราดาโยเซฟ ยอห์น อธิการโรงเรียนมัธยมศึกษามงฟอร์ต เมืองดาร์เอสซาลาม ประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

และภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

 

ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนในเมือง Palawan ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน

 

คณะครูแผนก English Program ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับภราดาโยเซฟ ยอห์น อธิการโรงเรียนมัธยมศึกษามงฟอร์ต เมืองดาร์เอสซาลาม ประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

 

ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเซนคาเบรียลและคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมาศึกษาดูงานโภชนาการ

 

มิสนภัสนันท์  อัมพรพิพัฒน์ หัวหน้างานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และ คณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 มาศึกษาดูงาน งานโภชนาการของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

โรงเรียนอัสสัมระยอง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง

 

มิสนภัสนันท์  อัมพรพิพัฒน์ หัวหน้างานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และ คณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 มาศึกษาดูงาน งานโภชนาการของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

พิธีลงนามสัญญาไทยเบฟไทยทาเลนท์

 

 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

  ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ

 

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง One belt One road

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดงานต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จำนวนกว่า 17 สถาบัน จำนวน 600 กว่าคน จากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ในโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง One belt One road” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

 

โรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกประถม) หน่วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

หน่วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ศึกษาดูงาน หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและการใช้งานระบบ SWIS ในโรงเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT โดย มิสรื่นจิต ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนในการกล่าวต้อนรับและบุคลากรหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆ และนำเยี่ยมชมโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

 

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน

ของศูนย์การเรียนภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

        สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนของศูนย์การเรียนภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2561  งานการเรียนการสอนภาษาจีน ฝ่ายวิชาการ ได้ต้อนรับผู้บริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าเยี่ยมชม  ติดตามการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ของศูนย์การเรียนภาษาจีนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

A delegation of teachers and staff from Assumption College Sriracha

honored us with a visit. 2018

This Wednesday, June 20th, 2018 a delegation of teachers and staff from Assumption College Sriracha honored us with a visit.  The group of five teachers was welcomed to our fine institution by Head of English Program with an entertaining and informative presentation. The presentation showcased the strides and advancements that our English Program has made over the past twelve years.  From the growth of our program from being just a nascent fledgling group of 3 grade levels, to being the self-contained 12-grade-level titan that it has become.Our guests from AC Sriracha are planning to open their own English Program’s gates to grades 10 – 12 this year and they stated that the purpose of their visit was to learn from our experiences with this set of grade levels.

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม 5

คณะครูจำนวน 84 คนและนักเรียน 783 คนจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม 5 ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 โดยมีคณะหัวหน้าฝ่าย ครู เจ้าหน้าที่ กลุ่มนักเรียนจิตอาสาให้การต้อนรับ ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้น จูบิลี่

 ศึกษาดูงาน 2560

 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนคาทอลิก ประเทศฟิลิปปินส์

 

 

  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนคาทอลิกจากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 30 คน เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง และบุคลากรฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ

 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

 

 

วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ได้นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  STEM  Education   และศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆของทางโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

 

 

คณะผู้บริหารสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง

 

 

    คณะผู้บริหารสมาคมสถานศึกษา จังหวัดลำปาง  และคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  จำนวน 51 ท่าน  ศึกษาดูงานด้านวิชาการ  ด้านหลักสูตร การวัดและประเมินผล  ด้านกิจการนักเรียน  ศูนย์ดนตรี  ด้านกิจกรรมพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน STEM ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560  ระหว่างเวลา 13.30 - 13.00 น.  โดยมีคณะผู้บริหาร คุณครูแผนกธุรการ คุณครูฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ

 

 

โรงเรียนสตรีวิทยา

 

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับศูนย์กีฬาและนันทนาการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ให้การต้อนรับคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา รวมจำนวน 13 คน ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านกีฬา และสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์

 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้เกียรติกล่าวต้อนรับ  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

 

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และสำนักผู้อำนวยการ

 

 

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดย ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู

และกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ จำนวน 8 ท่าน เข้าศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และฝ่ายสำนักผู้อำนวยการโดยมี มิสวรนุช  รัตนจรัสโรจน์

หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้การต้อนรับ

 

 

Assumption College Thonburi invited several guests from

 Australia to sign a memorandum of understanding

 

 

On July 14th, 2017, Assumption College Thonburi invited several guests from Australia to sign a memorandum of understanding.  The delegation from Australia included guests from the Australian embassy, International Education Services, the Department for Education and Child Development of South Australia, and AusConnect. The event opened with a performance by ACT students demonstrating Thai culture through the traditional Lotus Dance and a welcoming speech by Brother Director, Dr.Verayuth Boonpram.  Throughout the ceremony our distinguished guests gave some wonderful speeches and overviews detailing all of the advantages of our developing partnership.  Through a morning of warm welcomes, we concluded by signing the memorandum that set our partnership into motion. We at ACT look forward to many years of successful friendship between our organizations to the betterment of our students.

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย โรงเรียนประถมซินตูอีจงสือเยี่ยน และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

 

คณะนักเรียนจากโรงเรียนประถมซินตูอีจงสือเยี่ยน เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครองให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ

 

 

 

Welcome Distinguished Guests from the Republic of the Philippines

 

 

 

 

On the 15th of June, 2017, Assumption College Thonburi had the chance to welcome the Phoenix Publishing House from the Philippines. Tour for a group of 20 persons

 

 

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับสถาบันขงจื่อ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

 

คณะผู้อำนวยการ และผู้บริหารจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เดินทางมาลงนาม

ความร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในการจัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีน

และให้การแนะแนวการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 อาคารรัตนบรรณาคาร

 

 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาดูงาน STEM Education

 

 

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้นำคณะครู เข้าศึกษาดูงาน

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM  Education เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

 

 

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จาก Phoenix Publishing House  ประเทศฟิลิปปินส์

 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จาก Phoenix Publishing House  ประเทศฟิลิปปินส์

ศึกษาดูงานด้านจัดการศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

 

 

โรงเรียนประถมถางหู เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมไทย-จีน และการศึกษาจาก

คณะบุคลากรโรงเรียนประถมถางหู เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

 

คณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่นศึกษาดูงานนักกีฬาโครงการพิเศษ

 

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121

ผู้บริหารสโมสรฟุตบอล Shimizu S-Pulse เยี่ยมชมงานนักกีฬาโครงกาวันที่ 25 มกราคม 2560 ผู้บริหารสโมสรฟุตบอล Shimizu S-Pulse จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมงานนักกีฬาโครงการพิเศษ โดยมี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปให้การต้อนรับ รพิเศษ