ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

 

              สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี จัดงานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming Day 2020 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมีภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล เป็นประธานพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้แก่ พลตำรวจโท สาโรช นิ่มเจริญ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 เลขประจำตัว 868 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เกษียณอายุ) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 เลขประจำตัว 1559 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1801 เลขประจำตัว 6872 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ซีอีโอ กรุ๊ป ตลอดจน พิธีให้กำลังใจภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ และพิธีกตเวทิตาจิตคุณครู

 

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121