Talent House

ACT

   LABOR OMNIA VINCIT

 ACT Alumni
อสธ.155 พลโท ศาสตราจารย์คลินิก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2558) เจ้ากรมแพทย์ทหารบก / ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า / ผอ.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อสธ.165 ดร.เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล คณะบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อสธ.205 ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2555) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผอ.โรงพยาบาลศรีนครินทร์
อสธ.214 ดร.สมศักดิ์ เลิศบรรณพงษ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อดีตรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อสธ.491 ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2554) อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
อสธ.598 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2555) อดีต รมต.กระทรวงยุติธรรม/รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อสธ.599 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อสธ.602 พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย อสธ.643 พลเอก วลิต โรจนภักดี (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2558) รองผู้บัญชาการทหารบก
อสธ.794 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/2561 อสธ.818 พล.ต.ท.ธีรเดช รอดโพธิ์ทอง อดีตผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล / อดีต ผช.ผบ.ตร.
อสธ.860 รองศาสตราจารย์ ปริญญา ตันติสุข คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อสธ.868 พลตำรวจโท สาโรช นิ่มเจริญ (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2562) ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เกษียณอายุ)
อสธ.911 นายเอนก หุตังคบดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม/กระทรวงสาธารณสุข อสธ.938 พลตำรวจโท ชาญเทพ เสสะเวช (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560) ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
อสธ.1030 ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ นักวิทยาศาสตร์องค์การนาซ่า / นักเขียน อสธ.1390 พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560) รองปลัดกระทรวงกลาโหม
อสธ.1559 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2562) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อสธ.1801 ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2562) ประธานกรรมการบริหาร ซีอีโอ กรุ๊ป
อสธ.1733 รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อสธ.2274 ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557) ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อดีตผู้อำนวยการรร.อัสสัมชัญธนบุรี
อสธ.2559 นายพาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อสธ.2764 นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556) นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย / รองประธานกรรมการอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป บจก.เซเรบอส (ประเทศไทย)
อสธ.2928 นายณรงค์วิทย์ อุ่นแสงจันทร์ (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557) ผู้อำนวยการนักกีฬาโครงการพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ผู้จัดการทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ด อสธ.3273 รศ.นพ.เดโช จักราพานิชกุล (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556) อาจารย์ประจำสาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช
อสธ.3422 ดร.อนุชา ทีรคานนท์ (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560) ผอ.สถานไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อสธ.3804 นายสุธา ชันแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อสธ.4140 นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2554) ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมอาหารแห่งประเทศไทย เจ้าสัวของกิจการพริกไทยตรามือ “ง่วนสูน” อสธ.4849 นายประสาน อิงคนันท์ (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2555) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด โปรดิวเซอร์คนค้นคน และ กบนอกกะลา
อสธ.5658 ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560) รองเลขาธิการและกรรมการสภาอุตสาหกรรม อสธ.6538 นายกิตติศักดิ์ บัวพันธ์ นักร้องนำวงอีโบล่า
อสธ.6644 นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล นักเขียน/เจ้าหน้าที่การทูตระดับชำนาญการ กระทรวงการต่างประเทศ อสธ.6989 นายสุรพงษ์ บัวพันธ์ มือกีตาร์วงอีโบล่า
อสธ.7427 นายต่อยศ จงแจ่ม นักดนตรี มือเบสวงซีล (Zeal) อสธ.7963 นายเจก (จำเริญ) รัตนตั้งตระกูล (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2558) ผู้ดำเนินรายการ / พิธีกร / ผู้ประกาศข่าว
อสธ.8869 นายภพธร สุนทรญาณกิจ นักร้อง / นักแสดง อสธ.10765 นายเปรมณัช สุวรรณานนท์ ดีเจ / นักร้อง /นักแสดง
อสธ.11898 นายเจฟฟรี่ จิระกันศักดิ์เจริญ นักร้องนำวง Fight อสธ.12554 นายวิทวัส สิงห์ลำพอง นักแสดง
อสธ.13280 นายสุริยนต์ อรุณวัฒนกุล นักแสดง / พิธีกร อสธ.13295 นายสุดเขต ประภากมล นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย
อสธ.15964 นายพิสิษฐ์ พูดฉลาด นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย อสธ.16574 นางสาวมนัญญา ลิ่มเสถียร นักร้องวงเกริล์ลี่เบอร์ลี่
อสธ.16699 นายธีรศิลป์ แดงดา (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2554) นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย อสธ.16758 นายประกิต ดีพร้อม (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2558) นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย
อสธ.17478 นายกีรติ เขียวสมบัติ นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย อสธ.17479 นายวิสูตร บุญเป็ง นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย
อสธ.17938 นางสาวหยาดทิพย์ ราชปาล นักแสดง / พิธีกร อสธ.18007 นายกวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556) นักกีฬาฟุตบอลทีมติไทย
อสธ.19244 นายธีรธร บุญมาทัน นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย อสธ.19570 นายนฤบดิน วีรวัฒโนดม นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย
อสธ.20220 นายอาทิตย์ ดาวสว่าง นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย อสธ.20398 นายชนานันท์ ป้อมบุบผา นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย
อสธ.20879 นายศักยะ สูตรเลข นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย อสธ.20983 นายสารัช อยู่เย็น นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย
อสธ.22534 นางสาวญาณี แซ่เบ้ นักกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติไทย อสธ.23256 นางสาวพรชดา เครือคช มิสทีนไทยแลนด์ ปี 2013 / นักแสดง
อสธ.23326 นางสาวอิศราภา อิ่มประเสริฐสุข นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย อสธ.23370 นางสาวเมธาณี พัฒนพิฑูรย์ นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย
อสธ.23379 นางสาวรัชนก อินทนนท์ (ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556) นักกีฬาแบดมินตันอันดับ 1 ของโลก / แชมป์โลกหญิง อสธ.25153 นางสาวสรัลชนา อภิสมัยมงคล Young Model Contest 2013 /นักแสดง
อสธ.26269 นายขุณณรงค์ ประเทศรัตน์ นักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษ /นักแสดง
http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121