Talent House

ACT

   LABOR OMNIA VINCIT

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

 ACT Alumni
 ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

อสธ.154

พลเอก หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557)

ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ / นายทหารพิเศษ

ประจำกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์และราชองครักษ์พิเศษ

อสธ.152

พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2554)

อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ

อสธ.153

นายพิทูร พุ่มหิรัญ

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2555)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / สภาร่างรัฐธรรมนูญ

อสธ.155

พลโท ศาสตราจารย์คลินิก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2558)

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก / ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า /

ผอ.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

อสธ.818

พล.ต.ท.ธีรเดช  รอดโพธิ์ทอง

อดีตผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล / อดีต ผช.ผบ.ตร.

อสธ.860

รองศาสตราจารย์ ปริญญา ตันติสุข

คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อสธ.911

นายเอนก หุตังคบดี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม/กระทรวงสาธารณสุข

อสธ.1030

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

นักวิทยาศาสตร์องค์การนาซ่า / นักเขียน

 

อสธ.1559

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี

ประธานสโมสรนครราชสีมา เอฟซี สโมสรฟุตบอลนครราชสีมา

อสธ.2764

นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556)

นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย /

รองประธานกรรมการอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป บจก.เซเรบอส (ประเทศไทย)

อสธ.3273

รศ.นพ.เดโช จักราพานิชกุล

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556)

อาจารย์ประจำสาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช

อสธ.3422

ดร.อนุชา ทีรคานนท์

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560)

ผอ.สถานไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อสธ.3804

นายสุธา ชันแสง

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

อสธ.4140

นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2554)

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  สภาอุตสาหกรรมอาหารแห่งประเทศไทย

เจ้าสัวของกิจการพริกไทยตรามือ “ง่วนสูน”

 

อสธ.4849

นายประสาน อิงคนันท์

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2555)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

โปรดิวเซอร์คนค้นคน และ กบนอกกะลา

อสธ.6538

นายกิตติศักดิ์ บัวพันธ์

นักร้องนำวงอีโบล่า

 

อสธ.6644

นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล

นักเขียน/เจ้าหน้าที่การทูตระดับชำนาญการ

กระทรวงการต่างประเทศ

อสธ.7963

นายเจก (จำเริญ) รัตนตั้งตระกูล

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2558)

ผู้ดำเนินรายการ / พิธีกร / ผู้ประกาศข่าว

 

อสธ.8869

นายภพธร สุนทรญาณกิจ

นักร้อง / นักแสดง

 

อสธ.10765

นายเปรมณัช สุวรรณานนท์

ดีเจ / นักร้อง /นักแสดง

อสธ.13280

นายสุริยนต์ อรุณวัฒนกุล

นักแสดง / พิธีกร

อสธ.13295

นายสุดเขต ประภากมล

นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย

 

อสธ.15964

นายพิสิษฐ์ พูดฉลาด

นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย

 

อสธ.16574

นางสาวมนัญญา ลิ่มเสถียร

นักร้องวงเกริล์ลี่เบอร์ลี่

อสธ.16699

นายธีรศิลป์ แดงดา

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2554)

นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย

อสธ.17478

นายกีรติ เขียวสมบัติ

นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย

 

อสธ.17938

นางสาวหยาดทิพย์ ราชปาล

นักแสดง / พิธีกร

อสธ.18007

นายกวินทร์ ธรรมสัจจานันท์

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556)

นักกีฬาฟุตบอลทีมติไทย

อสธ.20879

นายศักยะ สูตรเลข

นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย

อสธ.22534

นางสาวญาณี แซ่เบ้

นักกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติไทย

 

อสธ.23326

นางสาวอิศราภา อิ่มประเสริฐสุข

นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย

 

อสธ.23370

นางสาวเมธาณี พัฒนพิฑูรย์

นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย

 

อสธ.23379

นางสาวรัชนก อินทนนท์

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556)

นักกีฬาแบดมินตันอันดับ 1 ของโลก / แชมป์โลกหญิง

 

อสธ.602

พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ /

อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

 

อสธ.599

พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556)

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

อสธ.598

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2555)

อดีต รมต.กระทรวงยุติธรรม/รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

อสธ.491

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2554)

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

อสธ.214

ดร.สมศักดิ์ เลิศบรรณพงษ์

อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

อดีตรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

อสธ.205

ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2555)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผอ.โรงพยาบาลศรีนครินทร์

อสธ.165

ดร.เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล

คณะบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

อสธ.2928

นายณรงค์วิทย์ อุ่นแสงจันทร์

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557)

ผู้อำนวยการนักกีฬาโครงการพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 ผู้จัดการทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ด

อสธ.6989

นายสุรพงษ์ บัวพันธ์

มือกีตาร์วงอีโบล่า

 

อสธ.7427

นายต่อยศ จงแจ่ม

นักดนตรี มือเบสวงซีล (Zeal)

อสธ.11898

นายเจฟฟรี่ จิระกันศักดิ์เจริญ

นักร้องนำวง Fight

อสธ.17479

นายวิสูตร บุญเป็ง

นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย

 

อสธ.19244

นายธีรธร บุญมาทัน

นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย

 

อสธ.19570

นายนฤบดิน วีรวัฒโนดม

นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย

 

อสธ.20220

นายอาทิตย์ ดาวสว่าง

นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย

สธ.20398

นายชนานันท์ ป้อมบุบผา

นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย

อสธ.20983

นายสารัช อยู่เย็น

นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย

อสธ.1733

รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อสธ.23256

นางสาวพรชดา เครือคช

มิสทีนไทยแลนด์ ปี 2013 / นักแสดง

 

อสธ.643

พลเอก วลิต โรจนภักดี

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2558)

รองผู้บัญชาการทหารบก

อสธ.2274

ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

อดีตผู้อำนวยการรร.อัสสัมชัญธนบุรี

อสธ.16758

นายประกิต ดีพร้อม

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2558)

นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย

อสธ.794

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560)

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/2561

อสธ.938

พลตำรวจโท ชาญเทพ เสสะเวช

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560)

ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

อสธ.1390

พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560)

รองปลัดกระทรวงกลาโหม

อสธ.5658

ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล

(ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560)

รองเลขาธิการและกรรมการสภาอุตสาหกรรม

อสธ.25153

นางสาวสรัลชนา อภิสมัยมงคล

Young Model Contest 2013 /นักแสดง

 

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121