รางวัลครูผู้สอนมืออาชีพ / ครูมืออาชีพ

 

 

ปีการศึกษา 2559

 

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

 

ปีการศึกษา 2558

 

 

ปีการศึกษา 2557

 

 

ปีการศึกษา 2556

 

 

ปีการศึกษา 2560

 

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121