ความภาคภูมิใจของสถาบัน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน เปิดหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2543
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน เปิดอาคารอาคารเซนต์ปีเตอร์และอาคารโกลเด้นจูบิลี่ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน เปิดอาคารรัตนบรรณาคาร วันที่ 17 ธันวาคม 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน เปิดอาคารสระว่ายน้ำ "เทิดเทพรัตน์'36" วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2535 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน เปิดอาคารอัสสัมชัญ วันที่ 18 ธันวาคม 2529

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรัตนบรรณาคาร

โดย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2538

พิธีเปิดศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2538

ACT-BELL LANGUAGE CENTER

โดย ดร.เจริญ คันธวงศ์

พิธีเปิดสนามว่องประชานุกูล

โดย ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552

พิธีมอบเสาธงโรงเรียนเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โดยคุณส่องแสง ปะทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารราฟาแอล

โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  วันที่ 28 กันยายน 2539

พิธีเปิดและเสกอาคาร Alexis Music Building

โดย ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121