ครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2018

 

 

ครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2016

 

 TEACHER AWARDS 2002-2015
http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121