โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : 30 หมู่ 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 : โทร. 02-8079555-63  Gallery  Admin  Home ACT

 คำชี้แจง  นี่คือเว็บสะสมภาพของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับ โดยท่านสามารถนำภาพเหล่านี้ไปใช้ได้ฟรีครับ และไม่อนุญาติให้นำภาพทั้งหมดที่อยู่
 ในเว็บแห่งนี้ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือใช้ในเชิงพานิชย์ครับ ซึ่งหากท่านเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวกรุณาแจ้งมาที่เวบมาสเตอร์ตาม
 อีเมล์ด้านล่างครับ
 มีภาพอยู่ทั้งหมด 114 ภาพใน 8 กลุ่ม เพิ่มภาพ


Create By Mr.Phadungsak Sangsawong | ICQ # is 36212331
Copyright 2014© A.C.T. All rights reserved.
Assumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Cannot update. Database or object is read-only.

/p_gallery/hit_count.inc, line 97