ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์งานลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ      
>>> พิธีสำรวจตัวเองก่อนเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญเมื่อเตรียมลูกเสือวิสามัญได้รับ
การฝึกอบรมเครื่องหมายลูกเสือโลกครบตามหลักสูตรแล้วให้ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญใน
กองนั้นๆ ดำเนินการจัดให้เตรียมลูกเสือวิสามัญเหล่านั้นเข้าพิธีประจำกอง
     
   
     
Create By Miss. Pornpun Tharadan
Copyright 2007 ? A.C.T. All rights reserved