: : : ห้องเรียนสีเขียว โดย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : : :
...
หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 1 
ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย
1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 2
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 3
เปรียบเทียบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 4
ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลือง
หน่วยที่ 5 หน่วยที่ 5
ร่วมใจประหยัดไฟฟ้า
   

หน้าแรก
โครงการห้องเรียนสีเขียว
กิจกรรม 5 กิจกรรม
แผนที่โรงเรียน
พิธีมอบห้องเรียนสีเขียว
ผลงานนักเรียน
ถามตอบปัญหาไฟฟ้า
สมุดเยี่ยมชม
 
...
 
:: เดลินิวส์
::
ไทยรัฐ
:: ข่าวสด
::
กรุงเทพธุรกิจ
::
ฐานเศรษฐกิจ
::
อ.ส.ม.ท
::
ผู้จัดการ
::
มติชน
::
สยามธุรกิจ
::
แนวหน้า
::
ประชาชาติธุรกิจ
::
คม ชัด ลึก
:: ช่อง 3
::
ช่อง 5
::
ช่อง 7
:: ช่อง 9
::
ช่อง 11
:: ITV
::
UBC
 

หน่วยที่ 2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
......ถ่านหินลิกไนต์ (ประถม - มัธยม)
คุณภาพของถ่านหินแบ่งได้ออกเป็น 5 ระดับ คือ 1.แอนทราไซท์ 2.บิทูมินัส 3.ชับบิทูมินัส 4.ลิกไนต์ และ 5.พีต จะเห็นได้ว่าถ่านหินลิกไน์ต จะมีคุณสมบัติเกือบต่ำสุด โดยให้ค่าความร้อนต่ำ-ปานกลาง ค่าความชื้นสูง ปริมาณขี้เถาสูง ปริมาณกำมะถันต่ำ-สูง แต่ถ่านหินลิกไนต์ เป็นถ่านหินชนิดเดียวที่พบมากในประเทศไทย ที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงก็คือ โรงไฟ้ฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ
......เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุน (ประถม - มัธยม)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุน เป็นต้นแบบของเจนเนอเรเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า จะประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ แม่เหล็กและขดลวด หลักการทำงานง่ายๆ ของอุปกรณ์นี้ก็คือ การหมุนให้ขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็ก (แต่ในโรงไฟฟ้า จะให้ขดลวดอยุ่กับที่และหมุนแม่เหล็กตัดกับขดลวดแทน)
......เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ประถม - มัธยม)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาเชลล์ จะทำหน้าที่เปลี่ยนจากพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟกระแสตรง (DC.) พลังงานไฟฟ้าที่ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของแผง และความเข้มของแสงที่ได้รับ
......เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังไอน้ำ (ประถม - มัธยม)
โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ เป็นแหล่งที่ผลิตพลังงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ให้กับประเทศไทยได้มากที่สุด ขั้นตอนการทำงานของชุดสาธิต เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังไอน้ำ มีดังนี้
.........1. เปิดฝาหม้อต้มน้ำ แล้วเติมน้ำให้มีปริมาณ 3/4 ของหม้อ แล้วปิดฝาให้แน่น
.........2. ต้มน้ำโดยใช้เตาแก๊ซ ซึ่งในปัจจุบันบ้านแทบทุกบ้านก็จะมีใช้เตาแก๊ซที่ให้มานี้จะมีตัวนิรภัยควบคุมอีกขั้นตอนหนึ่ง เมื่อเปิดแก๊ซที่ถึง จากนั้นตั้งเวลาที่ตัวนิรภัย ประมาณ 30-40 นาที (หรือจะ ON. ไว้ตลอดก็ได้ถ้าไม่ลืม) จากนั้นกดปุ่มปล่อยแก๊ซ แล้วจุดไฟ
.........3. เมื่อต้มน้ำได้แรงดันประมาณ 15-20 ปอนด์ (โดยสังเกตดูจากตัววัดแรงดันบนฝาหม้อต้มน้ำ) จากนั้นเปิดวาลว์ไอน้ำ ไอน้ำจะถูกส่งไปหมุนกังหัน (ตอนนี้ค่อนข้างจะเสียงดัง แต่ไม่ต้องกลัวเพราะในโรงไฟฟ้าจริงๆ ดังกว่านี้หลายเท่า) แล้วจากนั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำงาน โดยสังเกตได้จากมัลติมิเตอร์ด้านล่าง จะมีตัวเลขเกิดขึ้น
.........4. หลอดไฟด้านล่าง 3 ดวง ท่านอาจารย์สามารถสมมุติให้เป็นอะไรก็ได้ เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบ้านหมู่บ้าน จังหวัด หรือ แม้กระทั่งอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อเปิดไฟดวงที่ 1 จะเห็นได้ว่าแรงดันที่ผลิตได้จะลดลงและมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเกิดขึ้นในช่องแอมป์ (A.) แล้ววัตต์ (W.) และเมื่อเปิดไฟดวงที่ 2 และ 3 แรงดัน (V.) ก็จะลดลงเรื่อยๆ แอมป์และวัตต์ก็จะเพิ่มมากขึ้น (กำลังการผลิตลดน้อยเพราะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มาก)
.........5. เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ปิดวาลว์ไอน้ำ ปิดแก๊ซ แล้วปล่อยไอน้ำออกจากหม้อต้มน้ำที่ฝาหม้อ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นแท่งเหล็กเล็กๆ ทับอยู่ให้จับตั้งขึ้น (ควรใส่ถุงมือกันความร้อนเพราะหม้อต้มน้ำจะร้อนมาก) ถ้าไม่ปล่อยไอน้ำ จะทำให้ตัววัดแรงดันเสีย
......เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำ (ประถม - มัธยม)

โรงไฟฟ้าพลังน้ำนี้ จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ค่อนข้างน้อย แต่มีความสำคัญต่อประเทศมากเพราะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้รวดเร็วอีกทั้งไม่ต้องนำทรัพยากร เข้ามาผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วย หลักการก็คือ เมื่อน้ำในเขื่อนมีจำนวนมากพอ ก็ทำให้ปล่อยน้ำให้มาหมุนกังหันน้ำ กังหันน้ำจะไม่ฉุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ทำงาน โดยสังเกตได้จากหลอดไฟที่สว่างอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ชิ้นนี้จะมีชุดควบคุมอยู่ด้านข้างของเขื่อนจะคอยควบคุมปั๊มน้ำเล็กและปั๊มน้ำใหญ่ ปั๊มน้ำเล็กจะทำให้เกิดฝน ปั๊มน้ำใหญ่จะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้า (ปั๊มน้ำจะถูกซ่อนโดยหินด้านหน้าเขื่อน)

 

Your are visit no.
Web design by Mr.Anon Phaknonkul
Web Programming by Mr.Phadungsak Sangsawong
Copyright 2002© A.C.T. All rights reserved.
Assumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119

Click For Add Favorite :: Print Page :: Set Homepage
This site best view by 800x600, Best Experience with IE 5.0 Thai.